Assistència tècnica

Truqueu al Servei d’Assistència Metamob per determinar si la vostra serra de banda fa o no requereix correcció o per resoldre problemes que es van produir durant la producció.

Durant una sessió d'assistència tècnica, comprovem i comprovem tant la fulla de serra de cinta del client com la maquinària de manteniment, de manera que puguem arribar a les millors recomanacions relatives als modes d'operació i manteniment.

Les serres de banda es comproven tant en el mode de funcionament estàtic (estat de les rodes mosques com excentricitat, estat de les guies) com en el mode de funcionament dinàmic (condició dels coixinets, velocitat de rotació i tall).

També es verifiquen i configuren el paral·lelisme i la disposició del carro per tal d’assegurar el gruix uniforme de les taules. La posició dels volants, les guies i el sistema d’estiraments s’ajusten i ajusten.

Les recomanacions finals suggereixen el tipus de fulla a triar segons: la mida de la màquina, l’essència de la fusta i el diàmetre de troncs, la velocitat de tall desitjada, les toleràncies de tall permeses, reduir o eliminar fissures, aplicacions especials i específiques.

A més, els treballadors i operadors de manteniment de fulles que treballen amb maquinària d'esmolar i tensar poden ser entrenats i instruïts adequadament.

Contacte

Direcció: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romania
Telèfon: + 40-261-711511
E-mail: metamob@metamob.ro

Traducció automatitzada

English English