Fulles de serra de banda estreta

Aquestes fulles s'utilitzen en botigues de mobles, muntades en serres per tallar fusta en elements semiprocessats. Les fulles de serra de banda estreta són fabricades per Metamob SRL, que s’entreguen des d’estoc en bobines de 50 metres, soldades a la mida ordenada.

TamplarestiTamplarestiferastraie mobile3
l - Amplada L - Longitud g - Gruix p - Pitch

Les dimensions de les fulles de serra de banda s’escullen d’acord amb les característiques de la màquina i les seves condicions específiques d’ús: desdoblament, tallat i tall.
Les dents d’aquestes fulles tenen forma inclinada i triangular.
La velocitat de tall depèn de l’espècie de fusta a tallar. Es recomanen valors entre 15 i 25 m / s.

La tensió d'estirament de les fulles de serres de banda estreta oscil·la entre 3-5 daN / mm2. Quan s'utilitza fulles per tallar peces d'un contorn, l'operació ha de complir la següent relació entre el radi mínim del perfil de tall Rmin, l'amplada de la fulla B i la quantitat fixada c.

Rmin = B² / 2 * c

Aquestes fulles es poden adquirir en un estat preparat per a l'ús, soldades a dimensions específiques, ajustades i afilades per tallar la fusta. Per tallar espècies de fusta dura, aglomerats o panells de MDF, la part superior de les dents pot ser tractada tèrmicament a demanda, per a una major durabilitat de la vora. Les fulles es poden fabricar amb acer Sandvik suec (SK simbolitzat); Acer forestal francès (For); o l'acer austríac Martin Miller (MM).

Dimensions i acer disponibles info

Llatí Grosime perfil
si pas
hotel
Forestill BS * C75
8 0,5 NV5
0,6 NV5
10 0,5 NV5
NV6
0,6 NV6
12 0,6 NV5
NV6
15 0,6 NV6
NV8
0,7 NV6
NV8
20 0,6 NV6
NV8
0,7 NV8
25 0,7 NV8
30 0,7 NV10
35 0,7 NV8
NV10
40 0,8 NV10
NV15
0,9 NV10
NV12
NV15
50 0,9 NV12
NV15

* acer fabricat per Uddeholm Precision Strip BOHLER AB, de Suècia.

Perfils disponibles
tamplaresti2 tamplaresti3
NV NU

Contacte

Direcció: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romania
Telèfon: + 40-261-711511
E-mail: metamob@metamob.ro

Traducció automatitzada

English English